Медитация за Пробив / Breakthrough Meditation (Bulgarian)

1. Използвайте своя техника да установите в себе си отпуснато състояние.
2. Заявете намерението си да използвате тази медитация като средство за подпомагане на Пробив на Натиска – Събитието за освобождаване на човечеството, да протече по възможно най-добрия бърз и лесен начин.
3. Визуализирайте колона от Светлина излъчваща се от Централното Галактическо Слънце, преминаваща през всички същества на Светлината в нашата Слънчева система и през вашето тяло спускайки се до центъра на Земята. Визуализирайте друга колона от Светлина, издигаща се от центъра на Земята, преминаваща през тялото ви нагоре към небето, към всички същества на Светлината в нашата Слънчева система и нашата галактика. Сега седите в две колони от Светлина, като Светлината тече едновременно и нагоре, и надолу. Задръжте тези колони от Светлина активни за няколко минути.
4. Визуализирайте как Виолетовия Пламък се разпространява по цялата повърхност на Земята и в околоземното пространство до Луната, преобразувайки всички негативни енергии и изпълвайки изцяло всички останали зони, контролирани от тъмните сили, помагайки на Силите на Светлината да Освободят и Изцелят планетата.
5. Визуализирайте как Белият Огън на Архангел Натанаил се разпространява по цялата повърхност на Земята и в околоземното пространство до Луната, помагайки на Силите на Светлината да отстранят и преобразуват всички останали негативни плазмени същества, червеи, Ялдабаот, всички негативни оръжия на тъмните сили, като топлет бомби и скаларни оръжия с насочена плазма и всички останали тъмни сили и тъмни енергии. Визуализирайте как на Земята и в цялото Сътворение остава единствено Светлина.
6. Сега визуализирайте една нежна, Розова, целителна, Божествена женска енергия, изцеляваща всички хора на планетата от техните минали травми и носеща Мир, Хармония, Разбиране, Изобилие и Единство. Визуализирайте как тази нежна Розова светлина изцелява умовете и сърцата на всички хора по света. Вижте как всички работници на Светлината, войни на Светлината и тези, разкриващи Истината, работят в Единство за създаване на Новата Земя. Вижте как хората на Земята празнуват и радостно участват в създаването на нашата Нова Реалност, при която всеки може да получи това, от което се нуждае и свободно да избира да живее както желае.
7. Визуализирайте как Силите на Светлината идват върху цялата Земна повърхност, Събитието се случва и освобождава окончателно планетата Земя.
Победа на Светлината!

View on YouTube

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s