Спешна Медитация / Emergency Meditation (Bulgarian)

1. Използвайте своя техника да установите в себе си отпуснато състояние на съзнанието.

2. Заявете намерението си да използвате тази медитация като средство за ускоряване на процеса на изцеление на Земята и нейните обитатели.

3. Визуализирайте колона от Светлина излъчваща се от Централното Галактическо Слънце,
преминаваща през всички същества на Светлината в нашата Слънчева система и през вашето тяло спускайки се до центъра на Земята.
Визуализирайте друга колона от Светлина издигаща се от центъра на Земята, преминаваща през тялото ви нагоре към небето, към всички същества на Светлината в нашата Слънчева система и нашата галактика.
Сега седите в две колони от Светлина, като Светлината тече едновременно и нагоре, и надолу.
Задръжте тези колони от Светлина активни за няколко минути.

4. Визуализирайте решетката на Цветето на Живота около планетата, осветена от Розова, любяща енергия на Богинята, Белия огън на Архангел Натанаил, Синия пламък на Архангел Михаил, Виолетовия Пламък и накрая Зелена и Златна Светлина.

5. Визуализирайте как тази Светлина се разпространява във всички места на планетата, които най-много се нуждаят от изцеляване и защита, предотвратявайки, хармонизирайки и изцелявайки: военните зони и зоните на конфликт,
– атаките върху ключови служители на Светлината и изобличители на антихуманни действия,
– екстремните климатични условия и опустошителните пожари,
– опасната тектонична активност,
– злоупотреби с животни, растения и екосистеми.
– Визуализирайте как всички ситуации на повърхността са хармонизирани и омиротворени,
– като всички чувстващи същества са защитени и осигурени с всичко необходимо и с медицински грижи.

6. Визуализирайте как Звездната чакра на съществата от средния ешелон на кабала, участващи в операции на тъмните сили, блесва в ярка бяла Светлина.

– Визуализирайте как тази Светлина се разпространява надолу от тяхната Звездната чакра под формата на вихър в техните личности и енергийни полета,

– вдъхновявайки ги да се откажат от тези дейности
– и да се присъединят към обществото по положителен и конструктивен начин.

7. Визуализирайте как Силите на Светлината идват върху цялата Земна повърхност, Събитието се случва и освобождава окончателно планетата Земя.

Богинята иска мир и мир ще бъде!
View on YouTube

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s