MEDITÁCIA – KĽÚČ KU SLOBODE PRI ZATMENÍ SLNKA 11.8.2018 o 11:11 hodine – Riadená meditácia (Slovak)

Túto meditáciu budeme prevádzať v okamihu maximálneho slnečného zatmenia v sobotu 11.8.2018 o 11:11 hod Praha/Bratislava, alebo 2:11 PDT v Los Angeles, 11:11 EET v Cairo, 11:11 CEST v Paríži, 10:11 BST v Londýne, 5:11 EDT v New Yorku, 4:11 CDT v Chicago, 3:11 MDT v Denveri a 5:11 CST v Taipei.

Inštrukcie:

Použite svoju vlastnú techniku, aby ste sa uviedli do uvoľneného stavu vedomia.

Vyjadrite svoj zámer použiť túto meditáciu ako nástroj na urýchlenie procesu liečenia pre Zem a jej obyvateľov, pre odstránenie topletových bômb a pre spustenie Udalosti.

Predstavte si stĺp modrého elektrického Svetla ako vyžaruje z Galaktického Centrálneho Slnka , ako prechádza cez hviezdnu bránu Orionu (Hviezdu Al Nilam/Epsilon Orionis) v súhvezdí Orion, ako vstupuje do našej slnečnej sústavy a prechádza všetkými bytosťami Svetla vo vnútri našej Slnečnej sústavy a potom cez Vaše telo do stredu Zeme.

Predstavte si druhý stĺp Svetla , vychádzajúci zo stredu Zeme, smerujúci nahor, cez Vaše telo, nahor do nebies, ku všetkým bytostiam Svetla v našej slnečnej sústave a v našej Galaxii, ako prechádza cez hviezdnu bránu Orionu a nakoniec sa spája s Galaktickým stredom a so Zdrojom.

Teraz sa nachádzate v dvoch stĺpoch Svetla , a toto Svetlo prúdi súčasne nahor i nadol. Ponechajte tieto stĺpy Svetla aktívne počas niekoľkých minút.

Teraz si vizualizujte Biely plameň AN ako vystupuje zo Zdroja, ako prúdi cez Galaktický stred a cez hviezdnu bránu Orionu smerom k Zemi, ako čistí všetky ostávajúce topletové bomby na plazmatickej rovine okolo planéty Zem.

Predstavte si Sily Flotily Galaktického veliteľstva ako odstraňujú a rozpúšťajú ostávajúce topletové bomby pomocou svojich pokročilých technológií. Ak sa k tomu cítite vedení, môžete požiadať archanjela Metatrona, aby v tomto očistnom procese pomohol. Predstavte si Biely plameň AN čistiaci všetky anomálie a rozpúšťajúci všetky entropie v plazmatickom štíte okolo Zeme.

Predstavte si ako dochádza k prelomovej Udalosti, ako sa znovu nastoľuje Jednota, Harmónia, Mier a Prosperita pre Zem a jej obyvateľov. Predstavte si Zdrojové Svetlo ako sa s ľahkosťou manifestuje na Zemi a prináša koniec karantény.

Bohyňa chce slobodu a sloboda nastáva!

Aktualizácie k Meditácii Kľúč ku slobode:

Môžete si skontrolovať čas meditácie podľa Vášho časového pásma tu:
https://ift.tt/2ACbJR9

View on YouTube

One thought on “MEDITÁCIA – KĽÚČ KU SLOBODE PRI ZATMENÍ SLNKA 11.8.2018 o 11:11 hodine – Riadená meditácia (Slovak)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.